سرپرستان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دکتر وحید گرشاسبی

مسئول آزمایشگاه‌های آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۰۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۰۲
ایمیل: garshasbi [AT] iust.ac.ir

همکاران و تکنیسین‌ها

سپیده سعیدزاده

کارشناس آزمایشگاه‌های آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۸۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۸۱
ایمیل: saidzadehs [AT] iust.ac.ir

فرشید همتیان

کارشناس آزمایشگاه‌ آنالیز مواد

تلفن: ۷۳۲۲۷۸۶۱ (۹۸۲۱+) داخلی: ۷۸۶۱
ایمیل: hemmatian_farshid [AT] iust.ac.ir

زهرا بیرانوند

کارشناس آزمایشگاه‌های آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۷۰۲ (۹۸۲۱+) داخلی: ۸۷۰۲
ایمیل: beiranvandz [AT] iust.ac.ir

معصومه محمودآبادی

کارشناس آزمایشگاه‌ آنالیز مواد

تلفن: ۷۳۲۲۷۸۴۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۷۸۴۳
ایمیل:

شیوا انواری

کارشناس آزمایشگاه آنالیز مواد

تلفن: ۷۳۲۲۷۸۴۳ (۹۸۲۱+) داخلی: ۷۸۴۳
ایمیل: anvari [AT] iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

تلفن  : ۷۷۲۴۰۵۱۹ – ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)

keyboard_arrow_up